นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

สกศ. ตั้งอนุกรรมการฯ รองรับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 14 ฉบับ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) อยู่ระหว่างขับเคลื่อนให้มีคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อให้แต่ละจังหวัดสามารถจัดทำแผนการศึกษาของตนได้ ดังนั้นต่อไปการแผนการศึกษาของแต่ละจังหวัด จะไม่ใช่เป็นการตัดเสื้อโหล แต่จะมีแผนที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สกศ.​อยู่ระหว่างขับเคลื่อนเรื่องเครดิตแบงค์ โดยให้มีสำนักงานเครดิตแบงค์ เป็นศูนย์ใหญ่อยู่ในส่วนกลาง จะมีหน้าที่กำกับดูแลทิศทางนโยบาย และจะมีศูนย์เครดิตแบงค์ระดับจังหวัด โดยให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งตนจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการสภาการศึกษา พิจารณาในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

เมื่อผ่านการเห็นชอบ จะนำเสนอให้น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ตนคาดว่าการตั้งศูนย์เครดิตแบงค์ระดับจังหวัดนั้น อาจจะเริ่มผลักดันในจังหวัดที่มีความพร้อมก่อน โดย สกศ.จะทำการสำรวจว่าจังหวัดไหนมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและครุภัณฑ์เครื่องมือด้านคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงาน

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้า พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ……. นั้น คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่างครบ 110 มาตราแล้ว ซึ่งนายตวง อันทะไชย ประธาน กมธ.วิสามัญฯ คาดว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จะพิจารณาเสร็จทันสมัยประชุมนี้ ซึ่งรัฐสภาจะพิจารณาในวาระ 2 วาระ 3 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคมนี้ ในส่วนของ สกศ. นัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฏหมายลูก เพื่อเตรียมรองรับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ประมาณ 14 ฉบับ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ jacarandabill.com

UFA Slot

Releated