เรียนคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ

การเรียนคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ

การเรียนคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษในช่วงวัยเด็กจะทำให้เด็กมีความสามารถในการพัฒนาการพื้นฐานเรียนรู้ทางด้านตรรกะ วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์

การที่เด็กๆได้เรียนคณิตศาสตร์ด้วยภาษาที่สองจะช่วยให้เด็กๆพัฒนาความสามารถทางความคิด โดยเฉพาะช่วงวัย 4-12 ปี ซึ่งเป็นช่วงการเรียนรู้ภาษาได้ดีที่สุด และช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่เด็กๆได้เริ่มเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้นผู้ปกครองควรที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศไปพร้อมๆกับการเรียนคณิตศาสตร์ในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างที่น่าสนใจกับความสัมพันธ์ของการเรียนคณิตศาสตร์และภาษา จากการศึกษาของผู้เชียวชาญด้านการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่านักเรียนที่โฟกัสการเรียน reading comprehension ไม่เพียงแต่เพิ่มความสามารถด้านการจับใจความในการอ่านแล้วยังพบว่าความสามารถทางตัวเลขเพิ่มขึ้น 15% ผลลัพท์นี้สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ปกครองหลายๆท่านซึ่งเคยคิดว่าเด็กที่มีความสามารถทางด้านภาษาจะไม่เก่งด้านคณิตศาสตร์

เรียนคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ

ในบางประเทศเริ่มมีการสอนพื้นฐานตัวเลขกับเด็กในอายุ 2 ขวบ โดยเด็กๆจะเริ่มรู้วิธีนับเลข อย่างเช่นการนับ 1-10 และในอายุ 3 ขวบ จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆได้เข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการเรียนจากเกม เรียนจากสิ่งของที่จับต้องได้ และพัฒนาไปตามเสต๊ปต่อไปของแต่ชั้นเรียน

สิ่งที่ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้ผลอย่างมากคือการแทรกบทเรียนไปด้วยเรื่องราวคณิตศาสตร์และเกม โดยที่บทเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษจะต้องมีรูปภาพประกอบพร้อมคำบรรยาย เด็กจะจำคำศัพท์จากรูปภาพ พร้อมกับการคิดวิเคราะห์ตัวเลขไปพร้อมๆกัน

ดังนั้นผู้ปกครองที่อยากให้น้องๆเก่งทั้งภาษาและตัวเลขควรเริ่มที่จะฝึกเด็กๆทั้ง2วิชาไปพร้อมๆกันตั้งแต่วัยเยาว์

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ jacarandabill.com

Releated